Leverantör

Ekströms Trävaru AB

Företagsbeskrivning

Ekströms Trävaru AB i Norrköping är en av Nordströms nio anläggningar i Sverige. Nordströms är ett företag som förser förbrukare med trävaror och byggmaterial.

Företagets samtliga miljöbedömningar