Entreprenör, Konsult

Ekonomi och Reskontra, Bertil Löthman