Företag

Ekdahls Plåtindustri AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar cisterner samt gavlar till dessa. De tillverkar också manluckor och koner samt svetsar.

Företagets samtliga miljöbedömningar