Leverantör

Effektiva Lta System i Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ELTAS är ett VA företag med svenskutvecklat system och egen produktion. Systemet är speciellt anpassat för utmanande miljöer som kustnära boenden, komplexa bebyggelser och andra platser med bergiga och karga miljöer. 

Systemet är frostsäkert med en patenterad lösning med cirkulerande vatten. Det kan installeras utan schaktning grunt i marken, helt ovan mark eller bultas direkt på berg och broar.

Systemet är testat och verifierat av RISE.

Video