Leverantör

Econova Garden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Weibull Trädgård AB marknadsför gräsfrö, gräsfröblandningar och färdig gräsmatta till park, villa, naturområde, golf, fotboll och sportytor. Även växter, jord och trädgårdsutrustning.

Företagets samtliga miljöbedömningar