Entreprenör, Leverantör

E. Lindqvist Åkeri AB

Företagsbeskrivning

E. Lindqvist Åkeri AB utför lastbilstransporter, schaktentreprenader, grusförädling och grusförsäljning, betongtillverkning och betongförsäljning.