Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Dustcontrol AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Dustcontrols produktsortiment hjälper små och stora företag att suga ut damm, spån, gas, oljespill eller andra ohälsosamma partiklar redan vid källan. Utrustningen har hög filtreringsgrad. Maskinerna har filter som renar utluften till 99,995 procent.

Video