Leverantör

DUO Asfalt AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Duo Asfalt tillverkar gjutasfalt för anläggningsarbeten. För tätskikt och beläggningar på t ex parkeringsdäck, gårdsbjälklag, terrasser och garage.

Företagets samtliga miljöbedömningar