Företag

DooMan Teknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar inom tre produktområden: Garage för handikappfordon, dörröppnare - manuella eller fjärrmanövrerade. Fjärrmanövrering - tänder och släcker lampor, svarar i telefon, öppnar dörrar etc.