Företag

Distex Byggsystem AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets huvudområde är plastprodukter såsom distanser och andra produkter för betong- och  byggindustrin. Tillverkningen av plastdetaljerna sker tillsammans med systerföretaget Mouldex AB.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben