Företag

Disperator AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Disperators matavfallskvarnar finns i ett flertal modeller och används i kök, på land såväl som i marin miljö. Kvarnarna kan kopplas direkt till avlopp eller till uppsamlingstank.

Malningen möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester för framställning av biogas. Beroende på förutsättningar i kundens omgivning kan detta ske såväl med som utan spolvatten för transport och efterföljande återvinning.

Video