Leverantör

DISAB Vacuum Technology AB

Produkter

Företagsbeskrivning

DISAB Vacuum Technology AB Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material som kan passera genom ett slutet slang- och rörsystem.