Leverantör

DEXOR AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför, säljer och levererar produkter för att motverka negativ påverkan av fukt och alkalitet i golvkonstruktioner och beläggningar samt närliggande produkter för avjämning, applicering och slitskikt.

Företagets samtliga miljöbedömningar