Leverantör

DediTech AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar med försäljning och service av processinstrument för mätning av nivå, densitet, koncentration, massflöde / vägning, fukt- och torrhalt samt ytvikt och vissa analysapplikationer.