Leverantör

DANEX AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Danex AB tillverkar och marknadsför egna produkter för bättre arbetsmiljö inom bygg- och industrisektorn. Produktsortimentet består främst av produkter avsedda för att användas tillsammans med vakuumaggregat.