Företag

Cyklos AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar sedan 1994 med kommuner, fastighetsbolag, entreprenörer, arkitekter och bostadsrättsföreningar för att skapa en så funktionell och enkel cykelparkering som möjligt.
Se våra produkter och webb för mer info.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben

CAD/BIM

Cad-filer/BIM-objekt

Video

Nyhetsartiklar

Väderskydd med solceller

Väderskydd med solceller

Sunlight är ett nytt väderskydd från Cyklos som har inbyggda solceller och kan användas som cykeltak eller tak över laddningsstationer för elbilar, sittbänkar, väntplatser eller på andra platser i offentlig utemiljö.