Leverantör

CVK Vibration & Noise AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är ett avknoppningsföretag från Luleå Tekniska Universitet och utvecklar produkter för riskbedömning, identifiering och minimering av vibrationer.