Företag

Coromatic Nord AB

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-09-28 med Coromatic AB Företaget är leveratörer av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. De säkrar tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation.

Företagets samtliga miljöbedömningar