Företag

Contractor Trading AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-12-18 med Svenska Geotech AB Företaget arbetar med asfaltförstärkningar, som används vid nybyggnad och underhåll av vägar, gator, flygfält, asfaltplaner etc.