Företag

Cofa Plastics AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cofa Plastics AB säljer produkter för trädgårdar och industri som bland annat trädgårdsmöbler, postlådor, avfallstunnor, kemikalieskåp och sopkärl.