Företag

Clariant Masterbatches Norden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Färgkoncentrat, tillsatskoncentrat och prestandalösningar för plastprodukter, förpackningar, fibrer, m m.

Företagets samtliga miljöbedömningar