Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Clariant Masterbatches Norden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Färgkoncentrat, tillsatskoncentrat och prestandalösningar för plastprodukter, förpackningar, fibrer, m m.

Företagets samtliga miljöbedömningar