Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Claessons Trätjära AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produkter för skeppsbyggare och skutägare, för marint bruk, byggnadsvård, renovering och restaurering - skyddar och bevarar.

Förtaget har även klippspik och handsmidd spik. Nytt i sortimentet är tjältiningskol med mycket högt energivärde, icke stöldbegärligt på vinterarbetsplatsen.

Företaget håller till på Ringön, några minuter från Göteborgs centrum, nära till trafiklederna.

Företagets samtliga miljöbedömningar