Företag

Claessons Trätjära AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produkter för skeppsbyggare och skutägare, för marint bruk, byggnadsvård, renovering och restaurering - skyddar och bevarar.

Förtaget har även klippspik och handsmidd spik. Nytt i sortimentet är tjältiningskol med mycket högt energivärde, icke stöldbegärligt på vinterarbetsplatsen.

Företaget håller till på Ringön, några minuter från Göteborgs centrum, nära till trafiklederna.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)