Företag

CHS Controls AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar främst inom fem produktområden: produkter för anläggningsskydd, lågspänningsapparater, elutrustning enligt nordamerikansk standard, kraftmotstånd, flygplatsbelysning.