Företag

ChromoGenics AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Bolagets unika teknologi ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar.

Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com

Företagets samtliga miljöbedömningar