Företag

Christian Berner AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget ingår i Christian Berner Tech Trade-koncernen, ägd av Christian Berner Invest, som är en fristående privatägd företagsgrupp med inriktning på handelsverksamhet och metallindustri. Koncernen har ca 220 anställda i hela Norden, och omsätter omkring 700 MSEK.

Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten och omsätter cirka 500 MSEK. Genom dotterbolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge marknadsförs produktprogrammet i hela Norden.

Företagets vision är att vara ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag.

Information på webben