Företag

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Verksamheten kretsar kring FitFire-metoden, vilket enkelt och kostnadseffektivt renoverar trasiga imkanaler- ventilationskanaler och skorstenar. Produkterna ger tex. bibehållen area, ingen eller obetydligt läckage samt kan appliceras i alla tänkbara typer av ventilationskanaler, vilket ger betydande fördelar i samband med renovering av flerfamiljshus där ökad energiåtervinning samt förbättrat inomhusklimat är målsättningen.

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB har marknadens säkraste och bredaste sortiment på insatsrör i komposit som är vattenbaserade och miljövänliga. Bolaget bedriver också utbildning och certifiering i kanaltätning och relining av imkanaler-, ventilationskanaler.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av insatsrör i komposit för renovering av rök-, ventilations- och imkanaler.

- Insatsrör för relining av ventilation och rökkanaler.
- Utrustningspaket för relining med FitFire-metoden.
- Utbildning och certifiering av FitFire-installatörer och Entreprenörer.

Video

Nyhetsartiklar