Leverantör

Cerlic Controls AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cerlic Controls AB bidrar till att begränsa utsläpp i sjöar, vattendrag och hav, genom att utveckla, tillverka, underhålla och aktivt marknadsföra mät- och styrutrustning som effektiviserar kommunala och industriella processer.