Företag

Cementa AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cementa tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn, platser där det finns god tillgång på det viktiga råmaterialet kalksten.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Uppdaterat Bascement

Uppdaterat Bascement

Cementa lanserar nu ett uppdaterat Bascement på den svenska marknaden som kan ersätta nuvarande bascement i alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som tidigare. Nya Cementa Bascement Slite ger en något förbättrad klimatpåverkan och därmed ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.