Företag

Cementa AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Med 135 års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa idag ett modernt högteknologiskt företag. Vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. Följ oss i vår utveckling av framtidens material för hållbar samhällsbyggnad.
Läs mer på www.cementa.se.

Huvudkontoret ligger i Årstadal i Stockholm. Försäljningskontor finns i Malmö, Göteborg och i Stockholm. Företaget har idag ca 425 anställda. Med 135 års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa i dag ett modernt högteknologiskt företag med fokus på kvalitet, kunskap och hållbarhet, man satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden.

Skånska Cementaktiebolaget bildades 1871 för att tillfredsställa Sveriges alltmer växande behov av cement som byggmaterial. Allteftersom åren har gått har bolaget utvidgat sin verksamhet. Nya produkter och användningsområden har utvecklats och tillverkningsmetoderna har förfinats.

Nollvision 2030
Företaget har formulerat en vision om att nå klimatneutralitet 2030. Visionen innebär noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid. Ytterligare information finns på företagets webbplats www.cementa.se.


Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben

Video