Leverantör

Celltech Abatel AB

Företagsbeskrivning

Erbjuder företag, statliga verk och myndigheter ett brett sortiment av batterier och helhetslösningar inom kraftförsörjning med batterier som grundkomponent.