Leverantör

Carstens AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget leverantör av kantlister, smältlimmer, vitlimmer, laminat, kantlistmaskiner, slipprodukter och skivmaterial till den svenska inrednings- och möbelindustrin.

Företagets samtliga miljöbedömningar