Leverantör

Cami Stägsel AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cami Access är en av Sveriges ledande leverantörer av automationssystem till vik- slag och skjutgrindar samt även kompletta fabrikstestade bommar, vikgrindar, slaggrindar och skjutgrindar.
Vi har en komplett serviceorganisation, utvecklingsavdelning och teknisk support.