Leverantör

Calderys Nordic AB

Företagsbeskrivning

Calderys Nordic AB arbetar inom eldfasta lösningar och tjänster, erbjuder service till kunder över hela världen med säkra, pålitliga och högpresterande eldfasta lösningar inom flera branscher - järn, stål, gjuteri, aluminium, cement & kalk, olje- & kemiska raffinaderier och pannor & förbränningsugnar.