Leverantör

CADO i Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

CADO i Sverige designar och levererar lekplatsprojekt, sport- och rörelseprojekt samt fast inredning till utomhusmiljöer som t ex lekredskap, multibanor, vattenlek och utegym/fitness.

Video

Nyhetsartiklar

Flexibel Lekplatslösning

Flexibel lekplatslösning

CADO har utvecklat en ny typ av lekplatslösning som gör det enkelt att förändra lekplatser och idrottsplatser i takt med att behovet i området förändras. Systemet, vid namn Click & Play, gör det enkelt att byta ut ett lekredskap till ett nytt som förankras i befintligt fundament och underlag. Det gamla lekredskapet kan i sin tur användas på ett annat område.