Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.
Företag

C3C Engineering AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Våra primära produktgrupper:

C3C Blocksystem för stödmurar, lagerhallar, materialfickor, ramper, invallningar säkerhetsbyggnationer och mycket mer.Passar även utmärkt för buller, brand-och erosionsskydd. Skapar en säker och mer optimerad arbetsmiljö. Robust och flexibelt system med massiva betongblock. Betongindustrins motsvarighet till Lego- bygg, flytta, expandera bygg om.Vi har blocktyper och lösningar för alla ändamål.

C3C Tanksystem för industribassänger,tankar,  silor, luftningsbassänger,utjämningstankar,reservoarer, fiskodling mm. Trygga, kostnadseffektiva lösningar och robusta byggsystem. Vi bygger bassänger med bottenplattor och speciallösningar i volymstorlekar från ca. 100 m3  till 30 000 m3.  

C3C Brosystem för broar, tunnlar, ekodukter, kulvertar, valvbroar, planskilda korsningar mm. FlexiArch stenvalvsbroar som är lätt att anpassa för att smälta in i den omgivande miljön. Spännvidder mellan 1-5 meter. Kort montagetid, Lång livslängd och minimalt med underhåll.

C3C Stomsystem™ för industribyggnader, hallar, parkeringshus,ställverk, kraftverk, tenikbyggnader mm. Industristommar och prefabsystem.

Information på webben

Video

Nyhetsartiklar