Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

C3C Engineering AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Våra primära produktgrupper:

C3C Blocksystem för stödmurar, lagerhallar, materialfickor, ramper, invallningar, säkerhetsbyggnationer och mycket mer. Passar även utmärkt för buller,- brand- och erosionsskydd. Skapar en säker och mer optimerad arbetsmiljö. Robust och flexibelt system med massiva betongblock. Betongindustrins motsvarighet till Lego - bygg, flytta, expandera bygg om. Vi har blocktyper och lösningar för alla ändamål.

C3C Tanksystem för industribassänger,tankar,  silor, luftningsbassänger, utjämningstankar, reservoarer, fiskodling m m. Trygga, kostnadseffektiva lösningar och robusta byggsystem. Vi bygger bassänger med bottenplattor och speciallösningar i volymstorlekar från ca. 100 m3  till 30 000 m³.  

C3C Brosystem för broar, tunnlar, ekodukter, kulvertar, valvbroar, planskilda korsningar m m. FlexiArch stenvalvsbroar som är lätt att anpassa för att smälta in i den omgivande miljön. Spännvidder mellan 1-5 meter. Kort montagetid, lång livslängd och minimalt med underhåll.

C3C Stomsystem™ för industribyggnader, hallar, parkeringshus,ställverk, kraftverk, tenikbyggnader m m. Industristommar och prefabsystem.

C3C Samhällsskydd samhällsskyddslösningar för att förebygga, hantera och minimera risker. Blocksystem som kan användas till att skydda människor, miljö och viktiga samhällsfunktioner från bränder, översvämningar, utsläpp, snöskred och mycket mer.

Video