Leverantör

C-W Karlstedt AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar plastprodukter för centraliserat brickdukningsystem; såsom diskkorgar, tallrikskassetter, överläggsgaller, kantiner, skopor, tallrikslock för microvågsugn och avfallsvippar av plåt.