Leverantör

Byggs Sprutbetong AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Byggs Sprutbetong är ett helägt dotterbolag till Hercules Grundläggning AB och är en av Sveriges ledande aktörer inom bergtätning och bergförstärkning, men utför även frostisolering, betongreparationer och jordstabilisering.