Leverantör

Byggföretagen i Sverige Service AB

Företagsbeskrivning

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med drygt 2.800 Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.