Leverantör

Byggarbeten Kenth Adolfsson AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar hyresgästregister och anslagstavlor av massiv ek för inom- och utomhusbruk. De kan även tillverkas som menytavlor eller receptionstavlor.