Leverantör

Burkert Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Bürkert-Contromatic AB arbetar med produktion, rådgivning, konstruktion, leverans, driftsättning, utbildning och eftermarknadsservice inom bland annat flödeskontrollsystem, industriell mät-, styr- och reglerteknik och system för att mäta, styra och reglera gaser och flöden.

Företagets samtliga miljöbedömningar