Leverantör

Bullerbekämparen Svenska AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Bullerbekämparen Svenska arbetar med att dämpa buller, d.v.s. icke önskvärt ljud, i olika miljöer. Tillverkar, säljer och monterar olika typer av ljudabsorbenter och ljuddämpande material.

Företagets samtliga miljöbedömningar