Leverantör

Buffers Fastighets AB

Företagsbeskrivning

Företaget är leverantör av containrar, trailers och järnvägsmaterial.