Företag

Brave Produktion Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Från och med den 1 april 2015 byter Brave-sortimentet namn till Svita, ett varumärke under Icopal AB. Med detta följer också nya produktnamn för de olika artiklarna i sortimentet.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)