Leverantör

Boliden Mineral AB

Företagsbeskrivning

Boliden Mineral AB är ett metallföretag som levererar basmetaller och ädelmetaller genom utvinning av malm (mineraler) och produktion och leverans av metaller till industrin.