Företag

Blixbo Cementvarufabrik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Blixbo Cementvarufabrik tillverkar betong- och stenprodukter som t ex L-stöd, mursten, Verti-block, plintar, brunnar och brunnsringar, specialtillverkade och prefabricerade.