Leverantör

Bioteria Technologies AB (publ)

Produkter

Företagsbeskrivning

Bioteria är ett miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Biologisk rening

Biologisk rening

GOR BioSystem från företaget Bioteria är ett miljövänligt, biologiskt reningssteg för fettavskiljare som både reducerar dålig lukt och förvandlar fettet till vatten.