Företag

Binar Handling AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och säljer standardiserade och kundanpassade lyftlösningar för hantering av laster upp till 300 kg.