Företag

BIG BAG AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför säckar och containrar för industri- och byggavfall, vägmaterial, träavfall, skrot och metaller. Samt samlar in avfall och restprodukter.

Företagets samtliga miljöbedömningar