Leverantör

Bia Härdplast AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Bia Härdplast tillverkar och säljer glasfiberarmerade cisterner som t ex fettavskiljare, bensin- & oljeavskiljare, kemikaliecisterner, slamavskiljare, avloppstankar och pumpbrunnar.

Företagets samtliga miljöbedömningar