Leverantör

Betolar Oy

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar cementfri betong med alternativa råvaror från energi-, stål-, pappersmassa- och gruvindustrin. Produkten har en lastkapacitet motsvarande traditionella betongprodukter, men med lägre koldioxidavtryck.

Nyhetsartiklar

Konkurrenskraftig betong utan cement

Betong utan cement

Geoprime® från det finska företaget Betolar är ett nytt alternativ till traditionell cementbaserad betong. Produkten innehåller, i stället för cement, industriella restprodukter och är anpassad för all typ av konstruktion och tillverkning av byggnadsmaterial där betong är vedertaget. Geoprime® uppfyller livslängds- och lastkapacitet som motsvarar konventionella betongprodukter, men med ett upp till 80% lägre koldioxidavtryck.