Företag

Slutplattan PEKLA 101598 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är ett ingenjörsföretag verksamt inom områdena mätning av el och elkvalitet, system och produkter för energiövervakning samt kontroll och övervakning av elmotordrifter